ÅRSMØTE I SYKKELGRUPPA

MANDAG 9.FEBRUAR KL.1800

Årsmøte i sykkelgruppa avholdes på klubbhytta:

  • mandag 9.februar
  • kl.1800

Eventuelle forslag må være styret i hende senest to uker før årsmøtedato.

 

Mvh

Styret