Trenere søkes til allidrett

 

 

 

 


Allidrett for barn - det første møtet med klubben


VI SØKER 4 TRENERE SOM HAR ET ENGASJEMENT FOR BARN OG IDRETTSGLEDE


Tilbudets innhold og organisering skal gjennomføres i tråd med NIF strategiplan og idrettsforbundets retningslinjer for allidrett for barn. Det legges opp til et styrket og godt samarbeid med Fagerli skole og gjennom dette foreldre i nærmiljøet rundt Nanset idrettsforening. Foreldre oppfordres til å bidra på treningene. Les mer.


Aktiviteter:

Målet er allsidig og lekpreget introduksjon til idretten i NIF for de yngste. 

Allidretten inneholder lek og varierte aktiviteter som kan stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. Koordinasjon og samspill i leken er også viktig. Trenerne planlegger og gjennomfører timens innhold og kommuniserer med foreldrene på NIF allidrett FB side. For hvem? 

Barn 6-7 år dvs 1 og 2 klassetrinn

Hvor?

Fagerlihallen som ligger sentralt plassert i nærmiljøet rundt Nanset Idrettsforening. 

Når?

Onsdager kl 17-18 fra uke 42 og fram til påske


Organisering:

Fagerlihallen deles i to med skillevegg slik at 6 åringene og 7 åringene er i hver sin del og trenerne går i par.


Trenerne får 250 kr i godtgjørelse pr treningstime.

Allidrett for barn i NIF blir organisert som egen gruppe, med en representant fra hovedstyret som koordinator og en representant fra hver gruppe (fotball, ski, sykkel og diskgolf) som gruppestyret. Trenerne og en foreldrerepresentant inviteres inn i gruppen i planleggingen. 


Det etableres også en ressursgruppe av 4 voksne blant NIF frivillige som kan bistå og støtte trenere, barn og foreldre i praktiske forhold på treningen. Vi ser trygge voksne som en svært viktig ressurs for barn og foreldre som relasjonsbyggere i klubben og nærmiljøet. 


ER DETTE NOE FOR DEG SÅ HØRER VI I GJERNE FRA DEG!

Send noen linjer om deg selv eller ring innen 1. august til kontaktperson i NIF hovedstyret Hanne Hellenes 98231988 /  hannehelllenes@gmail.com

Mer info om Nanset idrettsforening: https://nansetif.no/