Årsmøter 2023

Innkalling til årsmøter i Nanset Idrettsforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøter i følgende grupper:

  • Diskgolf:                    10 februar    klokken 2000
  • Fotball:                       27 februar   klokken 2000
  • Ski:                               2 mars.      klokken 1900
  • Sykkel                          2 mars       klokken 1930
  • Hovedforeningen:    20 mars        klokken 1900

                 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møte.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbhuset.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nanset IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nanset IF.. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nanset IFs lov på hjemmesiden www.nansetif.no Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på email: leder@nansetif.no


Velkommen til årsmøter!

Med vennlig hilsen

styret